آیینه دل من

خوشا شیراز

اجرای ترانه شیرازی با صدای هاشم چمیانی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۷ اسفند ۱۴۰۱