کرونا و سفرهای نوروزی

سلامت باشید

کرونا و سفرهای نوروزی
 پولادفر ،فوق تخصص بیماریهای عفونی در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۷ اسفند ۱۴۰۱