عامو ای یه قرونیش تفنگدار لاری نمی زنه

ویژه نوروز

بررسی ضرب المثل های زیبای شیرازی در سری برنامه های تمثیل تولید شبکه فارس

ویژه برنامه های نوروزی
۱۱ فروردین ۱۴۰۲