سکته مغزی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر برهان حقیقی متخصص و جراح مغز و اعصاب در خصوص سکته های مغزی 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت