آسم و آلرژی

سلامت باشید

گفتگو با دکتر نبوی زاده فوق تخصص آسم و آلرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲