جشنواره گلاب میمیند

صبحگاهی

گفتگو با آقای محمد رضا زاده از میمند که در مورد جشنواره گلاب میمند گفتگو میکنند

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲