جشنواره گل میمند

صبحگاهی

نماهنگ زیبا با صدای مصطفی راغب و تصاویر جشنواره گل میمند

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲