قهرمان آباده

در استان

سالگرد شهادت حاج مجتبی ضیایی  در گلزار شهدا آباده 

رویداد های استان فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲