حرکات نمایشی بعضی رانندگان

پی جور

 بررسی تدابیر لازم و بازدارنده با حرکات نمایشی بعضی رانندگان
 کریمی،رئیس پلیس راهور شیراز و حسینی،دبیر شورای ترافیک فارس در

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲