مدارس کهنه و خطرناک

پی جور

 بنای کهنه و نا امن مدرسه ای در منطقه سیخ دارنگون
 امین سینائی ، معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان فارس

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲