114 پروژه عمرانی مصوب در سفر هئیت دولت

پی جور

 114 پروژه عمرانی مصوب در سفر هئیت دولت به استان فارس در چه مرحله ای از اجرا قرار دارند؟
 امیر حسین جمشیدی ،مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل نقل و ترافیک استانداری فارس 

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲