خرما سوخاری

آشپزی

 طرز تهیه خرمای سوخاری
 رزمجویی، طرز تهیه این خوراک را آموزش میدهد در برنامه کاشانه مهر 
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲