مادری در کنار مبلغ بودن

دلگشا

گفتگو با خانواده آقای قدرتی منش و خانم شریفی که علاوه بر موفق بودن در فرزند پروری در عرصه اجتماعی نیز بسیار موفق هستند

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲