نان خامه ای

کاشانه مهر

بخش آشپزخانه  با آموزش تهیه نان خامه ای توسط خانم امیدی در برنامه کاشانه مهر

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲