خبرنگار جوان موفق

دلگشا

گفتگو با آقای امین افشارل پور که از شیرینی ها و تلخی های شغل خبر نگاری برامون میگن

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲ خرداد ۱۴۰۲