یا خدا بارون بیاد

دلگشا

اجرای ترانه زیبای محلی با لهجه لری توسط آقای وحید رضایی نسب در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲ خرداد ۱۴۰۲