آرامگاه فریدون تولّلی

دلگشا

بخش هزار مزار و معرفی ادیبان و بزرگان مدفون در آرامگاه حافظ شیرازی

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۶ خرداد ۱۴۰۲