تفرجگاه های شیراز قدیم

کارشناسی

گفتگو با آقای درودی کارشناس فرهنگی در رابطه با شیرازقدیم و تفرجگاه های این شهر در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۶ خرداد ۱۴۰۲