استاد فرش های اصیل قشقایی

کارشناسی

گفتگو با خانم قلندری از استادکاران فرش باف در مورد صنایع دستی در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۰ خرداد ۱۴۰۲