آمادگی برای کنکور

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر قدیری روانشناس در رابطه با آمادگی دانش آموزان برای کنکور

کارشناسی
۲۰ خرداد ۱۴۰۲