کیک کنجدی

آشپزی

بخش  آشپزخانه  با آموزش تهیه کیک کنجدی توسط خانم کشاورز در برنامه  کاشانه مهر

 

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۸ خرداد ۱۴۰۲