یک نیزه بالاتر

موسیقی تصویر

نماهنگ یک نیزه بالاتر به مناسبت محرم

تهیه شده در : مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۱۱ مهر ۱۳۹۶