بیماری های سالمندی

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با خانم دکتر افلاکی فوق تخصص رماتولوژی در خصوص بیماری های سالمندی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۱ مهر ۱۳۹۶