خشایار راد

خوشا شیراز

گفتگو با خشایار راد بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ تیر ۱۴۰۲