عید مبارک

خوشا شیراز

اجرای ترانه زیبا در وصف پیامبر اکرم صلی الله با صدای حسن سلامات در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ تیر ۱۴۰۲