هوش مصنوعی

خوشا شیراز

گفتگو با دکتر سجاد اکبر پور در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ تیر ۱۴۰۲