هوش مصنوعی

خوشا شیراز

گفتگو با دکتر سجاد اکبر پور در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ تیر ۱۴۰۲