نی نوازی محرم

برنامه های تلویزیونی

نی نوازی و آواز دشتی در عزای سید الشهدا (ع)

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ مهر ۱۳۹۶