تواشیح محرم

برنامه های تلویزیونی

اجرای تواشیح در عزای سرور شهیدام امام حسین(ع) در حرم مطهر شاهچراغ 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ مهر ۱۳۹۶