شکوه یاران-بریر بن خضیر همدانی

تولیدات ویژه محرم


بُرَیر بن خُضَیر هَمْدانی مِشْرَقی دانشمند و قاری قرآن بود و کتابی به نام قضایا و احکام داشت که در آن روایاتی از امیرالمؤمنین و حسن نقل کرده بود. در زیارت رجبیه از وی یاد شده است.[۱][۲]

بریر ساکن کوفه بود و هنگامی که خبر قیام حسین را شنید، به کاروان او ملحق شد، تا روز عاشورا با حسین بود و پس از کشته‌شدن حر به میدان نبرد رفت و در۶۰ سالگی کشته‌شد.

محرم 1401
۱۰ مرداد ۱۴۰۱