از مسیر مشایه

چلچراغ

 شور و حال عزاداران اربعین حسینی در بین الحرمین
 

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۱ شهریور ۱۴۰۲