خانه ی روضه

ویژه محرم

تهیه کننده : مرتضی رضایی
شاعر : هادی فردوسی
تدوین :محمد حسن خردل
آهنگساز : وحید رئیسی 

یا حسین (ع)
۱۲ شهریور ۱۴۰۲