بیماری اندومتریوز

سلامت باشید

 درمان اندومتریوز در جلوگیری از نازایی
 دکتر عسکری ، فلوشیپ لاپراسکوپی در برنامه سلامت باشید
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲