برگشته ذوالجناح

چلچراغ

ارجای سرود در مسیر نجف به کربلا در موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۴ شهریور ۱۴۰۲