بیماری MS

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نیک سرشت متخصص مغز و اعصاب در رابطه با بیماری MS در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲