زبان شعر بی اهنگ میماند

مذهبی

رباعی خوانی هادی فردوسی در شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۵ شهریور ۱۴۰۲