من عاشقت شدم

مذهبی

اجرای گروه سرود مهر ماه به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۵ شهریور ۱۴۰۲