روستایی با صفا در منطقه دشمن زیاری

صبحگاهی

گفتگو با کاویان غلامی روستای بالمنگان در بخش دشمن زیاری

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۵ مهر ۱۴۰۲