طاق اسکروچی درب شازده

دلگشا

 عاشق این محله های قدیمی شیرازم 
  طاق اسکروچی درب شازده شیراز
 مستندی کوتاه از آقای شفیعی در برنامه  دلگشا
 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۶ آبان ۱۴۰۲