سکته مغزی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر رحیمی جابری متخصص مغز و اعصاب در رابطه با سکته مغزی 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۷ آبان ۱۴۰۲