سرطان پستان

سلامت باشید


 گفتگو با خانم دکتر طهماسبی پیرامون مسئله سرطان پستان در برنامه سلامت باشید
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۷ آبان ۱۴۰۲