بزداغ

دلگشا

ترانه ترکی قشقایی بزداغ (کوه های خاکستری)  با صدای هوشنگ طاهری

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۱ آبان ۱۴۰۲