سال بی نظیر برای تئاتر فارس

ویژه

گفتگو با آقای دکتر موسوی نژادیان معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در رابطه با دست اورد های این سازمان برای فارس

پیشنهاد ما به شما
۲۳ آبان ۱۴۰۲