شما هم به جشن کتاب دعوتین

صبحگاهی

 شما هم به جشن کتاب دعوتین
 آقای فیروزی ،مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس در برنامه  صبح پارسی
 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۳ آبان ۱۴۰۲