سیاوش چراغی پور در شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با سیاوش چراغی پور در مورد زندگی پر فراز و نشیب خود از مهاجرت به دلیل جنگ تا کارگری و موفقیت در سینما و تلویزیون 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ آبان ۱۴۰۲