تنش آبی در روستای نظام آباد

پی جور

 تنش آبی در روستای نظام آباد از توابع شهرستان اقلید
  مردمی که بعد از خشک شدن چاه دچار کمبود آب هستند
 آقای عسکری ، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان فارس در برنامه  پی جور
 

بررسی مشکلات شهر شیراز
۲۴ آبان ۱۴۰۲