کتابداری

دلگشا

گفتگو با آقای غلامرضا علی از کتابداران شیراز به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۴ آبان ۱۴۰۲