خورشید زاده

شمعدونی

شعر خوانی در وصف حضرت عباس (ع) در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۱۹ مهر ۱۳۹۶