غار و رودخانه دهگردو

شمعدونی

 ده گردو بخش دشمن زیاری در ۵۱ درجه و ۵۱ دقیقه درازه گیتایی (طول جغرافیایی) و ۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه پهنه گیتایی (عرض جغرافیایی) و در ارتفاع ۱۸۷۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. فاصله روستا تا شهر شیراز ۱۰۵کیلومتر بوده که از طریق جاده بوان (سنگر-نورآباد) و و سپس جاده شیراز-اردکان یا جاده بوان و سپس جاده جدیدالاحداث مشایخ-شیراز به مرکز استان متصل می‌گردد.

برنامه شمعدونی
۲۰ مهر ۱۳۹۶