گلبانگ وحدت - 21 مهر

برنامه های تلویزیونی

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.

نماز جمعه 21 مهر 1396

خطیب : حجت السلام والمسلمین رضوی اردکانی امام جمعه موقت شیراز

 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۲ مهر ۱۳۹۶