عمار داره این خاک

شمعدونی

نماهنگ "عمار" با صدای حامد زمانی بر اساس سخنان مقام معظم رهبری

برنامه شمعدونی
۱۳ دی ۱۳۹۶